Ole Ibsen projekter

Landbrug

Hos Ole Ibsen A/S er vi vokset op med landbruget omkring os. Landbrugsbyggeri har derfor været en naturlig del af vores forretning helt fra vores start tilbage i 1973. Vi har således opbygget en stor erfaring med de behov for faciliteter og indretning, som et moderne landbrugsbyggeri kræver. Vi har leveret kvalitetsbyggerier af alt fra ko-, malke-, polte- og slagtesvinestalde med plads til flere tusind svin til biogasanlæg – alt naturligvis i topkvalitet.