Kvalitets Byggeri med større udbytte

Faglig viden - fleksibilitet - ansvarlighed!

Hos Ole Ibsen A/S har vi gennem årene udviklet et byggestyringskoncept til sikker og effektiv gennemførelse af hele byggeprocessen, fra første møde med kunden,
til vi afleverer et nøglefærdigt byggeprojekt. Byggestyringskonceptet kalder vi Dynamisk Byggestyring, og det består af følgende fire hoved faser:

1. OVERBLIK

Møde og udarbejdelse af et ”forprojekt” til godkendelse. Over 35 års byggeerfaring og faglig viden bruges til at afdække kundens reelle behov.

2. DETALJE

Udarbejdelse af et ”byggeprojekt” med tilbud, køreplan og byggekontrakt. Teori omsættes tilpraktiske løsninger,og kan det tjene et bedre formål, præsenteres kundenaltid for alternative løsninger.

3. BYGGERI

Gennemførelse af byggeprocessen med fokus på detailoptimering. I byggeprocessen søges det at detailoptimere og effektiviserer der, hvor det giver et større udbytte for kunden.

4. AFLEVERING

Gennemgang af det færdige byggeri, udarbejdelse af afleveringsrapport og afslutning. Her tages et reelt ansvar for projekt og løsninger.


Vores erfaringer viser, at i mange tilfælde er teori og tegninger en ting, mens praktik er noget helt andet. Dynamisk Byggestyring går derfor i al sin enkelhed ud på, at vi bruger vores sunde fornuft og optimerer der, hvor det vil kunne tjene det bedste formål, både for kunden og for os selv, uanset projektets størrelse.

Fordele:

  • Adgang til mere end 35 års solid byggeerfaring. 
  • Ærligt og konstruktivt modspil. 
  • Løsninger, der tilgodeser de reelle behov. 
  • Et byggeri, der lever op til forventningerne.